11.4.2017 / Gösterim Sayısı : 2654

Su Ürünleri İstihsal Hakkı Kiralama İlanı

Su Ürünleri İstihsal Hakkı Kiralama İlanı

İhale Konusu                                : Yayladağ İlçesi Görentaş mahallesi 23 Temmuz  Göleti

           Avlak  Sahası İstihsal Hakkının Kiralanması

Yıllık Avlanabilir Stok Miktarı : 15 ton /yıl  (Sazan)

Alanı                                               : 31,3 ha. (Normal su kotunda göl alanı)

Kira Süresi                                     : 5 yıl

Yıllık Tahmini Kira bedeli         : 4.000 TL./yıl

İhale Tarihi ve Saati                     : 25/04/2017 – 10:00

İhale Yeri                                       : Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd. toplantı salonu           

Yayladağ İlçesi Görentaş mahallesinde bulunan 23 Temmuz  Göleti Avlak sahası İstihsal Hakkı olarak    "01 Haziran 2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik" gereğince toplam 20 ton/yıl avlanabilir stok miktarı üzerinden 5 (Beş) yıl süreli kiraya verilecektir.

1- Avlak sahasının 1. yıl tahmini kira bedeli KDV Hariç 4.000 TL'dir. Kira süresi ve avcılık faaliyeti yer teslimi tarihinden itibaren başlayacaktır. İkinci ve takip eden yılların kira bedeli bir önceki yılın kira bedeli üzerine TÜİK tarafından yayınlanan Tarım-ÜFE oranında arttırılması suretiyle tespit ve tahsil edilecektir.

2-  Su Ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılamadığı takdirde; Üretim yeri 25/04/2017 Salı günü Saat 10:00 de bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulü ile Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda ihaleye çıkarılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi ve ekleri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinden temin edilebilir.

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

Talipli Kooperatif, Kooperatif Birliği ve Köy Birlikleri; hangi kanuna göre kurulduklarını, 1380 sayılı su ürünleri kanununda aranan şartları taşıdıklarını, idari, mali ve hukuki yönden denetlendiklerini gösterir belgeleri, onaylı "gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkerelerini", tekneler için belediyelerden alacakları içsuya elverişlilik belgeleri, bağlama kütüğü ruhsatnamesi ve kooperatif ana sözleşmesinin bir sureti ile kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi komisyon başkanlığına vereceklerdir.

Gerçek kişiler için; İhale Başvurusu (dilekçe), vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği, İmza Beyannamesi veya imza sirküleri(noter), vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, İmzalanmış şartname, İmzalanmış sözleşme tasarısı, onaylı "gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkerelerini", tekneler için belediyelerden alacakları içsuya elverişlilik belgeleri ve bağlama kütüğü ruhsatnamesi ile kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi komisyon başkanlığına vereceklerdir.

4-  Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   (Bu ilanın yayın süresi 10 gündür)                                                          İlan Olunur


''